İş yeri elektrik tesisatı yenileme işlemi sırasında, eski tesisat malzemelerinin tamamının değiştirilmesi gerekmez. Bazı durumlarda, eski tesisat malzemelerinin kullanılması mümkündür. Ancak, eski tesisat malzemelerinin kullanılabilirliği ve uygunluğu durumunda, eski tesisat malzemelerinin tamamının değiştirilmesi gerekir. İş yeri elektrik tesisatı yenileme işlemini yaparken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şunlardır: -Tesisatın eski olduğu ve değiştirilmesi gerektiği durumlarda, eski tesisat malzemelerinin tamamının değiştirilmesi gerekir. -Eski tesisat malzemelerinin kullanılabilirliği ve uygunluğu durumunda, eski tesisat malzemelerinin tamamının değiştirilmesi gerekmez. Bazı durumlarda, eski tesisat malzemelerinin kullanılması mümkündür. -Tesisatın yenilenmesi sırasında, tesisatın tamamının değiştirilmesi gerekmez. Bazı durumlarda, eski tesisat malzemelerinin kullanılması mümkündür. -Yeni tesisat malzemeleri, eski tesisat malzemelerinden daha iyi olabilir. Bu nedenle, eski tesisat malzemelerinin tamamının değiştirilmesi gerekmez. Bazı durumlarda, eski tesisat malzemelerinin kullanılması mümkündür.