Bina Elektrik Tesisatı İstinye Istinye'de bulunan binaların elektrik tesisatıyla ilgili olarak, öncelikle bu binaların ne kadar eski olduğunu ve bu eski binaların hangi amaçla kullanıldığını bilmek gerekmektedir. Istinye bölgesinin en eski binaları, 800 yıl önce inşa edilen ve kullanılan İstanbul Sarayları'ndan ibarettir. Daha sonraki yıllarda ise, bölgeye yerleşen halkın ihtiyaçlarına göre bazı binalar inşa edilmiştir. Istinye bölgesindeki binaların çoğu, 19. yüzyılın başlarında inşa edilmiştir. Bu dönemde, bölge hızla gelişmeye başlamış ve nüfusu artmıştır. Buna bağlı olarak, bölgedeki binaların sayısı da artmıştır. Istinye bölgesindeki binaların çoğu, eski İstanbul Sarayları'ndan esinlenerek inşa edilmiştir. Bu nedenle, bölgenin eski binalarının birçoğu, İstanbul Sarayları'nın yapımında kullanılan malzemelerden yapılmıştır. Istinye bölgesindeki binaların çoğu, eski İstanbul Sarayları'ndan esinlenerek inşa edilmiştir. Bu nedenle, bölgenin eski binalarının birçoğu, İstanbul Sarayları'nın yapımında kullanılan malzemelerden yapılmıştır. Istinye bölgesindeki binaların çoğu, 19. yüzyılın başlarında inşa edilmiştir. Bu dönemde, bölge hızla gelişmeye başlamış ve nüfusu artmıştır. Buna bağlı olarak, bölgedeki binaların sayısı da artmıştır.