Elektrik tesisatının temelleri nedir? Elektrik tesisatı, insanların günlük hayatında kullandıkları elektrikli aletleri çalıştırmak için gerekli olan malzemelerden oluşur. Bir evin elektrik tesisatı, onun ihtiyaçlarına göre dizayn edilir ve genellikle bir odadan diğerine kablo yoluyla bağlantılıdır. Elektrik tesisatında kullanılan aletlerin bazıları, güç üreten veya dağıtan aygıtları temsil ederken, diğerleri ise elektriği kullanan cihazları temsil eder. Bir evin elektrik tesisatı genellikle bir dizi kablo ve prizden oluşur. Bu kablolar, bir dizi kutu aracılığıyla birbirine bağlanır ve her biri farklı bir amaç için kullanılır. Bazı kutular, anahtarlamaları kolaylaştırmak için kullanılırken, diğerleri ise güvenlik için kullanılır. Tesisattaki en önemli parça, elektrik akımını kontrol eden anahtardır. Bu anahtar, tesisatın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için kullanılır ve ayrıca gücü kesmeye yarar. Elektrik tesisatında kullanılan diğer bir alet, koruma rölesi olarak bilinen bir aygıttır. Bu aygıt, bir kablo üzerindeki elektrik akımını kontrol eder ve böylelikle kablo zarar görmesini engelleyebilir. Koruma rölesinin bir diğer özelliği, kablo üzerindeki akımı kesmek için kullanılabilmesidir. Böylelikle, kabloların zarar görmesi durumunda, akım kesilerek kablo hasarı minimumda tutulabilir. Son olarak, elektrik tesisatında kullanılan bir diğer aygıt, sinyal verici olarak bilinen bir cihazdır. Bu cihaz, bir kablo üzerindeki elektrik akımını kontrol eder ve böylelikle kablo zarar görmesini engelleyebilir. Sinyal vericiler, koruma röleleriyle birlikte kullanıldıklarında, kablo üzerindeki akımı kesmek için kullanılabilirler.