Hem doğal ortamında hem de yapay olarak üretilen demir, insanlık tarihi boyunca büyük bir öneme sahip olmuştur. Günümüzde ise teknolojinin gelişmesiyle birlikte üretim yöntemleri de geliştirilmiş ve kullanım alanları da genişletilmiştir. Demir, her geçen gün daha çok sayıda alanda kullanılmaya başlamıştır. Birçok insan, demirin ancak bina ve araçların yapımında kullanıldığını düşünse de aslında demir pek çok farklı alanda kullanılabilir. Örneğin, demir nüfusun büyümesiyle birlikte beslenme sistemlerindeki yoğunluğu karşılamak amacıyla kullanılabilir. Demir ayrıca, sağlık alanında da önemli bir yere sahiptir. Hastalıklara karşı korunmak ve vücudun sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak için demir gereklidir. Sonuç olarak, demir oldukça önemli bir elementtir ve pek çok farklı alanda kullanılabilir. Günümüzün gelişmiş teknolojisiyle birlikte, demirin kullanım alanları da giderek genişlemektedir.