UV baskı, kısa sürede çok yüksek miktarda baskı yapabilen ve baskıların herhangi bir baskı tesisinden daha iyi olduğu durumlarda kullanılır. UV baskı, özellikle piyasada rekabet güçlü olan sektörlerde baskı kalitesi arttırmak ve baskı maliyetlerini azaltmak için tercih edilir. UV baskı, aynı zamanda basılacak materyalin herhangi bir hasar görme riski olmadan baskı yapılmasını sağlar.